Politica de confidențialitate – prowear.ro


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Conform cerințelor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) INTERNATIONAL BUSINESS INTERMEDIATES SRL are obligația de a administra in conditii de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați.

Politica se aplică tuturor informațiilor ce sunt colectate sau transmise pe site-ul https://prowear.ro. In site-ul noastru puteți comanda produse, crea cont, transmite solicitari, trimite opinii și pune întrebări, abona la newslettere și accesa alte materiale promoționale.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1.1 Dacă sunteți un potențial client sau client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numele și prenumele persoanei de contact, adresa de email, numărul de telefon, adresa de facturare și adresa de livrare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acestuia.
Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de ofertare folosind informațiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restricții solicitate în mod expres trebuie să fie respectate.

1.2 Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
–   în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul oricărui formular de contact sau prin folosirea adresei de email contact@prowear.ro pentru întrebări, reclamații sau cu orice alt scop, în măsura în care ne contactați în acest fel
–   în mod indirect, date precum adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvență de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Nu colectăm date necesare efectuării plăților prin card bancar.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrarii

Dacă sunteți un potențial client sau client al site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • anterior unui contract, în timpul fazei de ofertare, pentru a pregăti oferta de preț sau alte informații necesare care se pot finaliza cu o comandă fermă sau un contract de vânzare-cumpărare

Temei: prelucrarea datelor în acest scop are la bază furnizarea de informații înainte de încheierea unui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea încheierii contractului.

 • pentru desfășurarea relației contractuale, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: prelucrarea datelor în acest scop are la bază contractul încheiat cu dumneavoastră prin acceptarea comenzii ferme, urmată de executare, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: prelucrarea datelor în acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea respectării obligațiilor legale care ne revin și deci imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de contact.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor cu caractar personal în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2.2 Dacă sunteți vizitator al site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de contact.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiență dumneavoastră oferită pe site

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimtamantului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

În anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de INTERNATIONAL BUSINESS INTERMEDIATES SRL.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
–     pentru administrarea site-ului
–    în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul site-ului;
–     pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
–     pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță ale site-ului
–     pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate în afară României, dar doar către state din Spațiul Economic European (“SEE”) și doar în scopul derulării raporturilor comerciale cu dumneavoastră.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate, conform celor descrise mai sus
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”): se aplică anumite condiții, de ex. necesitatea păstrării datelor conform dispozițiilor legale sau imposibilitatea continuării relației contractuale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții, conform celor de mai sus
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • dreptul la opoziție:

–     în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos
–     în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cu excepția cazurilor în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
–     în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, în cazul în care datele sunt prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercită drepturile menționate mai sus, va rugăm să vă adresați la adresa de email contact@prowear.ro.

 1. Adrese externe

Politica de Confidențialitate este valabilă doar pentru domeniul prowear.ro și eventualele subdomenii aferente acestuia. Orice alte site-uri către care facem trimitere au o altă politică de confidențialitate, instalează propriile fișiere cookie, colectează alt tip de date și pot solicita informații personale de la utilizatori.

 1. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor veți fi înștiințat pe email, dacă este posibil, sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://prowear.ro/politica-utilizare-cookie-uri.