Standardele internaționale fac ca lucrurile să funcționeze. Utilizarea standardelor ajută la crearea de produse și servicii care sunt sigure, fiabile și de bună calitate.

Standardele ajută companiile să sporească productivitatea, reducând în același timp erorile dar și pierderile. Permițând compararea directă a produselor de pe diferite piețe, ele facilitează companiilor intrarea pe noi piețe și contribuie la dezvoltarea comerțului global pe o baza echitabilă.

Standardele au ca scop, de asemenea, protecția consumatorilor și utilizatorilor finali de produse și servicii, asigurând conformitatea produselor certificate cu standardele minime stabilite pe plan internațional. Standardele pentru echipamentul individual de protecție sunt opționale la utilizare, în funcție de gradul de risc, însă toate produsele certificate sunt compatibile cu Directiva 89/686/CEE. Începând cu 21 aprilie 2018 Directiva va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/425.

  • Categoria I: echipamente individuale de protecție împotriva riscului minim. În cazul acestora utilizatorul poate evalua nivelul de protecție necesar sau efectele fiind graduale pot fi identificate de utilizator în condiții de siguranță, în termen util. Producătorul realizează documentația tehnică, cu alte cuvinte autocertifica produsul.
  • Categoria II: echipamente individuale de protecție împotriva riscurilor normale, clasificate ca echipamente de protecție pentru protecția capului, a fetei, ochilor, protecție auditivă, îmbrăcăminte, încălțăminte și mănuși. Producătorul realizează documentația tehnică relevantă pe care o trimite împreună cu un model pentru examinare de către un organism de inspectare independent și autorizat, care stabilește și certifică faptul că produsul în discuție satisface prevederile relevante ale Directivei.
  • Categoria III: echipamente individuale de protecție împotriva pericolelor mortale sau împotriva pericolelor care pot afecta sănătatea în mod grav și ireversibil sau unde efectele nu pot fi identificate în timp util, cum sunt de exemplu echipamentele de protecție respiratorie și echipamentele de protecție pentru lucru la înălțime. Producătorul realizează documentația tehnică relevantă pe care o trimite împreună cu un model pentru examinare de către un organism de inspectare independent și autorizat, care stabilește și certifică faptul că produsul în discuție satisface prevederile relevante ale Directivei. Suplimentar, producătorul trebuie să se asigure că procesul de fabricație asigură uniformitatea producției și că produsul este conform cu modelul care a fost testat și aprobat.

Indiferent de categorie, produsele sunt marcate CE. Marcajul CE furnizează documentația conform căreia produsul respectă standardele de performanță stabilite pentru un produs de acest tip. Cu toate acestea, nu reprezintă o asigurare că produsul va preveni riscul de accidente sau vătămări grave atunci când utilizatorul este expus unor asemenea riscuri în mediul de lucru.